การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลธงธานี จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 โดยนายอำพันธ์ กำสมุทร ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการประชุม และนายสุวิทย์ โพธิสาขา เป็นเลขานุการสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณา คือ วาระการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) ,วาระการการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ,วาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และวาระอื่นๆ

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *