การประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลธงธานีจัดการประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติฯตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *