กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลธงธานี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลธงธานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลตำบลธงธานี โดยมี นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 และได้อ่านสาร-คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีถึงเด็กๆ ในปีนี้ โดยมีนายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งในงานวันเด็กในปีนี้ ทางเทศบาลตำบลธงธานี ได้จัดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงทักษะ หรือการแสดงออกทางความคิดโดยมีรางวัลมอบให้ทุกคน นอกจากนั้นยังมีสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลธงธานี โรงพยาบาลธวัชบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธวัชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาธวัชดินแดง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. ได้จัดซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมสนุก และรับของรางวัลมากมาย