กิจกรรมวัน อสม. และ วัน อปพร. แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รำวงย้อนยุคเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรม อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลธงธานี โดยมีนายประพันธ์ โชติชัก ประธานคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลธงธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศ เกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ อสม. และ อปพร. ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนร่วมต่อไปทั้งนี้มี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายกเทศบาลตำบลธงธานี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องชุมชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ด้วย