ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลธงธานี

เทศลาบธงธานี

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลธงธานี

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

เทศบาลตำบลธงธานีตั้งอยู่ในเขตอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และได้ยุบรวมกับสภาตำบลธงธานี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 102 ลงวันที่ 15 กันยายน 2547

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
ขนาดที่ตั้ง อาณาเขตการปกครองมีพื้นที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร
เขตการปกครอง
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *