งานบุญประเพณีพระธรรมทูตสายที่ ๕ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และประเพณีทอดข้าวสาร ทอดเทียนรวม(โฮม)สามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี , และหัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานบุญประเพณีพระธรรมทูตสายที่ ๕ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และประเพณีทอดข้าวสาร ทอดเทียนรวม(โฮม)สามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดกลางธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด