งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสวนป่าเทศบาลตำบลธงธานี โดยมี นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 มีนายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของของโครงการ หลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จ นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธนี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตัมแทนชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบพิธีขอขมาและสรงน้ำขอพร หลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ)เจ้าคณะตำบลธงธานี และผู้สูงอายุตัวแทนชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน ซึ่งบรรยากาศในงานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเอง