เทศบาลตำบลธงธานี

ที่ตั้ง      :  144 หมู่ 10 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ : 0-4363-1034
โทรสาร   : 0-4363-1016
สายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  : 0-4363-1018
อีเมล    :   thongtanee101@hotmail.com

 

To Top