ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นำโดยท่านนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ท่านชิษณุพงศ์ สมาจักร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และคณะ ในการศึกษาดูงานด้านการผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลธงธานี เพื่อแรกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำกลับไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำประปา ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป