นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ของกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านในเขต

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี,นายอำพันธ์ กำสมุทร รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ,นายสมัย ทองธิสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี และนายสุรชัย วโรรส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธงธานี เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน ของกำนัน , ผู้ใหญ่บ้านในเขต ณ ห้องประชุมเทศบาล​ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรี ได้กล่าวถึงแนวนโยบายในการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาสวนเกษตรข้างวัดสันติวิหาร ให้เป็นปอดชุมชน เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นลานกีฬา และเป็นพื้นที่ขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนเป็นการสร้างรายได้แและอาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ,โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลธงธานี ในส่วนระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ หลังคาตลาดสดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือจาก กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลธงธานี ช่วยตรวจสอบและแจ้งปัญหาต่างในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน มายังเทศบาลตำบลธงธานี เพื่อที่จะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไข

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *