นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธวัชบุรี

#นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล , นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด , นายธีระศักดิ์ ไคร่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ #รุดลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. จากกรณีดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้แผ่นปูนที่ปูทับเพื่อกันการกัดเซาะของพนังแม่น้ำชี ได้พังทะลายลง โดยนายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ได้แจ้งไปทางอำเภอธวัชบุรี และท่าน นรากร นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๔ ให้ช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มาใช้จ่ายชื้อของในตลาดชุมชนเทศบาลตำบลธงธานี ร่วมไปถึงอาจมีผลกระทบต่อเส้นทางจราจรโดยเฉพาะสะพานข้ามแม่น้ำชี ที่เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อไปหลายพื้นที่ ทั้งนี้ นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ กรณีดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี จะได้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้น โดยแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด จะดำเนินการทิ้งหินภูเขาขนาดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะคอสะพาน และจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวตามหลักวิศวกรรมแขวงทางหลวงต่อไป