นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานในการแก้ปัญหากรณีดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินงานในการแก้ปัญหากรณีดินสไลด์บริเวณคอสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านธวัชบุรี ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ของแขวงทางหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้นำหินภูเขาขนาดใหญ่ทิ้งลงเป็นแนวกั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกัดเซาะคอสะพาน


+2


ความรู้สึกทั้งหมด
63สัมฤทธิ์ สืบสิงห์, เตือนใจ กิติศักดิ์ และ คนอื่นๆ อีก 61 คน