นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และโครงการธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธงธานี
นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย นายไชยยา รังษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ , นายศราวุธ บุญชูวิทย์ ท้องถิ่นอำเภอธวัชบุรี ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และโครงการธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี ,อำเภอทุ่งเขาหลวง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสามารถต่อยอดพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยสิ่งสำคัญ คือ ต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความต้องการของท้องถิ่นในการตั้งธนาคารขยะ กฎระเบียบในการดำเนินการที่แตกต่างกันตามบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการขยะ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *