ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบรรจง ชาติแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 และระเบียบวาระต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 สภาเทศบาลตำบลธงธานี มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *