ร่วมพิธีวางพวงมาลา13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมัย ทองธิสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , นายสมบัติ โพธิ์เตมิย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลธงธานี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และตัวแทนพนักงานเทศบาลตำบลธงธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช” เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ศาลาอเนกประสงค์อำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด