ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัย

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบสาธารณภัย และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 8 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น โดยมี นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธงธานี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตพื้นที่ให้การต้อนรับ