ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ บ้านงิ้วหมู่ที่ ๖ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี , นายนรากร นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๔ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ บ้านงิ้วหมู่ที่ ๖ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , นายสมัย ทองธิสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ และ กำนัน-ผู้ใหญ่ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และนำเข้าตรวจดูพื้นที่ประสบภัย นายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี , ท่านนรากร นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๔ ได้หารือ นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี ในเรื่องการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แม่น้ำชีเอ่อล้น และได้สั่งการให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำชีเอ่อล้น พร้อมแนวทางให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ชึ่งมีปริมาณน้ำจากลำน้ำซีที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลธงธานี ได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้การช่วนเหลือ