ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้หน้าตลาดเทศบาลตำบลธงธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น . นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี , นายเกรียงไกร สุราอามาตย์ ปลัดเทศบาล , คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลธงธานี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น กับผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้หน้าตลาดเทศบาลตำบลธงธานี วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา