อำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลธงธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 อำเภอธวัชบุรีโดย นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานสหกรณ์การเกษตรธวัชบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลธงธานี โดย นายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลธงธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านธวัชบุรี หมู่ที่ 8 และบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้น