เทศบาลตำบลธงธานี ได้ร่วมกันต้อนรับ นางรุจิรา สีชมภู จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลธงธานี นำโดยนายอภิชาติ รักพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลธงธานี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธงธานี ได้ร่วมกันต้อนรับ นางรุจิรา สีชมภู จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) เทศบาลตำบลธงธานี โดยมีคณะจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลธงธานี